Witaj na witrynie poświeconej kursom z informatyki w LO Nisko w ramach projektu "Nisko coraz wyżej"

#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<string>
#include<cmath>
#include<fstream> // biblioteka do obsługi plików
using namespace std;
int main() // nawias może być pusty
{
ifstream plik;
plik.open("uklad-trzy-na-trzy.txt");
double Ax,Ay,Az,Bx,By,Bz,Cx,Cy,Cz,D1,D2,D3, W,Wx,Wy,Wz;
plik >>Ax>>Ay>>Az>>D1>>Bx>>By>>Bz>>D2 >>Cx>>Cy>>Cz>>D3; //przepisanie danych z pliku do zmniennych
plik.close();

cout<<"Ax="<<Ax<<"; Ay="<<Ay<< "; Az="<< Az<<"; D1="<<D1<<endl;
cout<<"Bx="<<Bx<<"; By="<<By<< "; Bz="<<Bz<<"; D2="<<D2<<endl;
cout<<"Cx="<<Cx<<"; Cy="<<Cy<< "; Cz="<<Cz<<"; D3="<<D3<<endl;

W=Ax*By*Cz+Ay*Bz*Cx+Bx*Cy*Az-Az*By*Cx-Ay*Bx*Cz-Ax*Cy*Bz;
cout<<"Wyznacznik W= "<<W <<endl;

Wx=D1*By*Cz+Ay*Bz*D3+D2*Cy*Az-Az*By*D3-Ay*D2*Cz-D1*Cy*Bz;
cout<<"Wyznacznik Wx= "<<Wx<<endl;

Wy=Ax*D2*Cz+D1*Bz*Cx+Bx*D3*Az-Az*D2*Cx-D1*Bx*Cz-Ax*D3*Bz;
cout<<"Wyznacznik Wy= "<<Wy <<endl;

Wz=Ax*By*D3+Ay*D2*Cx+Bx*Cy*D1-D1*By*Cx-Ay*Bx*D3-Ax*Cy*D2;
cout<<"Wyznacznik Wz= "<<Wz<<endl;

if (W!=0)
{
cout<<"Ukladrownan ma rozwiazanie:" <<endl;
cout<<"x="<<Wx/W <<endl;
cout<<"y="<<Wy/W <<endl;
cout<<"z="<<Wy/W <<endl;
}
else
{
if ((Wx==0)and(Wy==0)and (Wz==0) )cout<<"Uklad jest nieoznaczony"<<endl;
else cout<<"Uklad jest sprzeczny"<<endl;
}
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}

Statystyki witryny

  • OS Linux s
  • PHP 8.1.27
  • MySQLi 10.6.17-MariaDB-cll-lve
  • Czas 20:34
  • Pamięć podręczna Wyłączono
  • Gzip Wyłączono
  • Użytkowników 2
  • Artykuły 70
  • Odsłon artykułów 2251